Topromi participa al programa Treball i Formació per a Joves Tutelats i Ex-tutelats

L’Empresa d’Inserció Topromi ha creat un lloc de treball gràcies al ‘Programa Treball i Formació per a Joves Tutelats i Ex-tutelats’ de la Generalitat de Catalunya, a través del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) i el Ministeri de Treball i Economia Social, a través del SEPE (Servicio de Empleo Estatal).

Gràcies al programa de treball i formació s’ha pogut tramitar el permís de treball d’un jove migrat sol que actualment està tutelat, i poder-lo contractar durant 1 any a jornada sencera, així com oferir-li formació. Durant l’any que dura el programa, el jove podrà adquirir experiència professional com a peó d’indústria, rebre formació tècnic-professional així com formació en competències transversals que milloraran el seu aprenentatge i desenvolupament tant a nivell professional com personal. I també rebrà el suport, acompanyament i orientació que necessiti tant de l’encarregat de l’Empresa d’Inserció com de la tècnica d’acompanyament de Topromi.

L’Empresa d’Inserció Topromi té com a objectiu generar llocs de treball i donar l’oportunitat de portar a terme un projecte d’inserció social a un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat, els i les joves tutelats/des i ex-tutelats/des. Fins al moment l’equip de treballadors i treballadores de l’Empresa d’Inserció estava composat per 3 joves, i ara s’ha pogut ampliar amb un nou treballador més, gràcies a aquesta iniciativa.