La Fundació Topromi rep la placa al treball President Macià

La Fundació Topromi, entitat de la Fundació Catalunya La Pedrera, creada el 1982, té com a objectiu millorar la qualitat de vida i inserció social i laboral de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual i en risc de vulnerabilitat social

Aquesta tasca de generació d’igualtat d’oportunitats en el treball ha estat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la placa al treball del President Macià, en la edició del 2021, en la categoria d’Igualtat d’Oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar i corresponsabilitat entre dones i homes dels treballs de mercat i domèstic i de cura de persones. Aquest és un reconeixement a la tasca de 40 anys en l’àmbit de la inclusió laboral de Topromi.

Actualment, la Fundació Topromi atén al voltant de 70 persones amb discapacitat intel·lectual, de les que 16 estan inscrites al Centre Especial de Treball. Addicionalment aquest 2021 es va crear l’Empresa d’Inserció Topromi, que  dona feina a 5 persones en risc de vulnerabilitat social, principalment joves en condició de tutelades o extutelades.