AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

(Articles 12, 13 i 14 del RGPD 679/2016)

FUNDACIÓ TOPROMI amb NIF G43047158 i adreça a l’av. De Manuel Carrasco i Formiguera, 14 de la Canonja (Tarragona) no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en web www.topromi.com.

Els continguts i informació són propietat de la FUNDACIÓ TOPROMI. Aquests són merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que la FUNDACIÓ TOPROMI no pot controlar. Per tant, FUNDACIÓ TOPROMI no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta dels continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de la FUNDACIÓ TOPROMI o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FUNDACIÓ TOPROMI.

Així mateix, perquè puguem contactar amb vostè, FUNDACIÓ TOPROMI a través d’aquesta web ens haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades li informem que, mitjançant la complementació del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de FUNDACIÓ TOPROMI per tal de poder contactar amb vostè així com per informar de les millores del lloc Web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email topromi@topromi.com o a la direcció Av. Manuel Carrasco i Formiguera, 14 de 43110 la Canonja.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT PER A la PROTECCIÓ DADES

DE CARÀCTER PERSONAL SEGONS EL REGLAMENT EU 679/2016

 

La FUNDACIÓ TOPROMI, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: www.topromi.com, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics de usuaris dels serveis de la FUNDACIÓ TOPROMI.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació de la FUNDACIÓ TOPROMI.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

La FUNDACIÓ TOPROMI adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar el propi usuari a través d’email a: topromi@topromi.com o a l’adreça: Av. De Manuel Carrasco i Formiguera, 14 43110 LA CANONJA, Tarragona.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a la FUNDACIÓ TOPROMI.

 

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

A la FUNDACIÓ TOPROMI, tractarem les teves dades personals demanades a través del lloc web: www.topromi.com, amb les següents finalitats:

  1. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a la nostra web, fullets informatius i newsletter.
  2. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat de la FUNDACIÓ TOPROMI.

Li recordem que pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

 

Legitimació

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

  1. La sol·licitud d’informació i / o la contractació dels serveis de la FUNDACIÓ TOPROMI, els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

 

  1. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.

 

En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a la FUNDACIÓ TOPROMI, llevat obligació legal.

Com encarregats de tractament, tenim signats contractes sobre protecció de dades personals amb els nostres proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació.

 

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, la FUNDACIÓ TOPROMI no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

FUNDACIÓ TOPROMI informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els requereixi .

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

 

Drets propietat intel·lectual

La FUNDACIÓ TOPROMI és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.topromi.com i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.topromi.com sense el consentiment previ i per escrit.

 

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per la FUNDACIÓ TOPROMI tot i ser gratuïts i / o de disposició pública.

FUNDACIÓ TOPROMI disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part de la FUNDACIÓ TOPROMI quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de la FUNDACIÓ TOPROMI, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa de una actuació negligent o maliciosa per part seva.

 

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per la FUNDACIÓ TOPROMI i, en particular de:

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com a principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà la FUNDACIÓ TOPROMI per les despeses que generés la imputació de la FUNDACIÓ TOPROMI en alguna causa que fos responsabilitat a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

 

Protecció de la informació allotjada

La FUNDACIÓ TOPROMI realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per la FUNDACIÓ TOPROMI, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. La FUNDACIÓ TOPROMI no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, la FUNDACIÓ TOPROMI sí està autoritzat l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la FUNDACIÓ TOPROMI que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.