La Fundació  .  Serveis Assistencials .  Equip Humà  . Activitats

Centre ocupacional

Servei de Teràpia Ocupacional té com a objectiu donar una atenció diürna de tipus rehabilitadora integral, que compta amb recursos per a l’ajustament personal i social, així com diferents tasques que es configuren en activitats de teràpia ocupacional. Es compon d'un total de 6 grups diferents, un d’ells està sota el suport d’una monitora auxiliar, ja que inclou un grup d’usuaris que necessiten l’assistència per a la majoria d’hàbits a desenvolupar.  

Centre especial de treball

Va ser creat amb l’objectiu de realitzar un treball productiu, dintre de les operacions del mercat ordinari, i amb la finalitat d’assegurar un lloc de treball remunerat a les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest servei s’ocupa de desenvolupar un suport complementari d’ajustament personal i social per a la plena adaptació en l’entorn laboral i social. La finalitat és la inserció laboral a l’empresa ordinària com a forma d’integració plena.

Horari dels grups de treball

9 h – 13 h matí.
14.30 h – 17:30 h tarda.

Servei de menjador : 13 h - 14 h.
Servei de transport : 8.30 h – 9 h matí i 17:30 h – 18.00 h tarda.

2017  Fundació Topromi  globbers joomla templates